Grunnkurs B

FULLT! Velkommen til grunnkurs B i mars. På denne tiden er det obligatorisk med skreimølje, servert med lever og rogn. Etter inspirerende foredrag er det godt med god søvn. Det sørger skreien for.

date_range 26.03.2019 - 28.03.2019
location_on Bodø
Meld meg på

Nordland Legeforening har i mange år arrangert grunnkurs B for allmennleger. Vi legger stor vekt på at kurset skal ha god kvalitet og at du skal ha fine dager i Bodø. Det er et must med skreimølje når man er nordpå på denne tiden. Vi prøver også å få til rafting til Saltstraumen og tur til Keiservarden der man på godværsdager ser helt til Lofotveggen. Påmelding til dette kommer i egen e-post. 

Asiatisk middag på Ohma er blitt en fast del av grunnkursene våre og er populære. Vi bruker Radisson Blu som fast kurshotell på alle grunnkursene våre.  Her kommer bookinglenke til rombestilling.

Grunnkurs B omtaler de ulike roller allmennlegen har overfor pasienten og samfunnet, hvilke lovverk som styrer dette, oppgavefordeling mellom 1. og 2. linjetjenesten samt hvilke sosiale og økonomiske ordninger som finnes for allmennleger. Legen som sakkyndig og samarbeidet med NAV vektlegges her. Alle som tar grunnkurs B etter revidering må ha gjennomført nettkurs før en kan ta tilstedekurset hos oss. 

Link til nettkurset som må være tatt to uker før oppstart av del 2.

Program

Tirsdag 26.mars 
Allmennlegen og NAV 

09.30 - 10.15  Registrering. Kaffe/te 

10.15 - 10.30   Velkommen til grunnkurs B 
                          Presentasjonsrunde.
                          Kursansvarlig Tove Myrbakk og kursleder Kjell Arne Helgebostad

10.30 - 11.00   Folketrygdens intensjon om hjelp til selvhjelp og inntektssikring
                          Elin Gjerstad 

11.00 - 12.15    Sykemeldingspraksis 
                          Diskusjon fra gjennomgått nettkurs. Kasuistikker som illustrerer
                          utfordrende problemstillinger. 
                          Elin Gjerstad 

12.30 - 13.15   Tiltak og virkemidler mot langvarig sykdomsfravær og uførhet
                          Gruppearbeid 
                          Elin Gjerstad 

13.15 - 14.15   Lunsj

14.15 - 15.30   Ung &Ufør - Yrkesskade og yrkessykdom 
                          Elin Gjerstad 

15.45 - 16.15   Fravær og ytelser uten sykemelding
                          Summegrupper i plenum 
                          Elin Gjerstad 

16.30 - 17.15   Varig nedsatt arbeidsevne - skade og sykdom  
                          Elin Gjerstad 

17.30 - 18.30   Forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende leger,
                          inkludert svangerskapspermisjon 

                          Grete Veiåker Nilsen, SOP/DNLF 

 19.00             Middag på Ohma

Onsdag 27.mars  
Allmennlegens roller og forvaltning av ressurser 
 

08.30 – 09.30  Samarbeid om skrøpelige pasienter  - slik gjør vi det hos oss
                          Kjell Gunnar Skodvin., kommuneoverlege og fastlege Saltdal kommune

09.45 – 10.30  Samhandlingsreformen og lov om helse- og omsorgstjenester
                          Kjell Gunnar Skodvin

10.45 - 11.30   Den gode henvisning og den gode epikrisen
                           Anita Husveg

11.30 - 12.30   Lunsj

12.30 - 13.15   Gode pasientforløp - oppfølging av kroniske pasienter
                           Anita Husveg
                        
13.30 - 14.15   Barn i fokus - samhandling med helsesøster, skolehelsetjeneste   
                           Tone Dorthe Sletten, fastlege Trondheim                      

14.30 - 15.30   Samhandling barn/unge - slik gjør vi det hos oss
                           
Tone Dorthe Sletten, fastlege Trondheim 
                            
15.45 - 16.30  Allmennlegens roller; allmennleger har mange roller, noen kan være
                         til dels motstridende. Hvordan løser man det? 

                         Svein Aarseth, fastlege
                         Summegrupper  

 16.45 - 17.30  Etikk i praksis – prioritering av fastlegens ressurser
                          Svein Aarseth, fastlege og leder i Rådet for legeetikk
                          Summegrupper  

17.45 - 19.45  Tur til Keiservarden - værforbehold

20.00              Skreimølje på restaurant Bjørk

Torsdag 28.mars 
Jus som styrer allmennlegens arbeid 

08.15 - 09.00   - Hjelp, jeg har fått en klage
                            Eli Løkken, ass Fylkeslege Nordland

 09.15 - 09.45   God journalføring, gode rutiner og praktiske tips for å unngå feil 
                           Kjell Arne Helgebostad, kommuneoverlege og fastlege Røst kommune

10.00 - 10.45   Sentrale pasientrettigheter og sentrale plikter for helsepersonell –
                           informert samtykke, samtykkekompetanse, representert samtykke/
                           samtykke og informasjon mindreårige)

                           Kasus, diskusjon
                           Stine Tønsaker 

 10.45 - 11.00   Utsjekk

 11.00 - 11.45  Informasjonshåndtering – (dokumentasjonsplikt, taushetsplikt/unntak,
                           erklæringer, sakkyndig og vitne) 

                           Stine Tønsaker, spesialrådgiver/advokat, Legeforeningen
                           Gruppearbeid / summegrupper 

11.45 - 12.30   Lunsj

12.30 -13.15   Forts, informasjonshåndtering og gruppearbeid   

13.30 - 14.00  Rettshjelpsordningen for allmennleger 
                          Stine Tønsaker 

14.00- 14:15    Kursevaluering og kursavslutning

Praktisk informasjon

   Kursavgiften er på 5000,- . Adm, gebyr på 150,- tilkommer og faktureres sammen med  dagpakker og middager som er bestilt. Avmeldingsfrist er 20. februar 2019. Ved avmelding vil du bli belastet et avmeldingsgebyr på 500,- Ved avmelding etter 20.2.19 refunderes ikke kursavgift unntatt ved dokumentert sykdom.

Her er lenke til booking av rom på Radisson 

PS. Dersom du ankommer 26. mars må du endre ankomstdato og så trykke «search again» til venstre i bildet for å aktivere endringen før du går videre

Kurset starter 10.30 og det er mulig å reise til Bodø med morgenflyet 26. mars. Ekstra overnatting fra dagen før dekkes av Fond II når det er nødvendig. Kurset avslutter rundt 14.15 på siste dag. Hotellinformasjon kommer i velkomstbrevet.