Grunnkurs A

Velkommen til kurs i Bodø i september. Høsten er ofte den vakreste tiden her nord. Om våren uteblir vet vi at høsten kommer. Med sol og vakre farger.

date_range 03.09.2019 - 06.09.2019
location_on Bodø
Meld meg på

Det legges vekt på å gi en innføring i hva som særtegner allmennmedisin som fag og praksis, innsikt i Helfos rolle, takstbruk og refusjonsordninger, i tillegg til innføring i lover, regler og forskrift som regulerer praksisdrift og legevaktsarbeid.

Program

3. september 2019

Faget Allmennmedisin. Identitet som allmennlege

 

Kl. 09.00 - 10.00    Registrering. Kaffe/te
                                Deltager leverer inn bevis for nettkurs

Kl. 10.30 - 11.00    Velkommen og presentasjonsrunde

Kl. 11.00  -11.30    Identitet som allmennlege – tilhørighet til faget
                                -Hvilke erfaringer har man med å være allmennlege; spesielle utfordringer?
                                -Hva særtegner allmennmedisin som fag og praksis?
                           
Kl. 11.30 - 11.45    Pause. Kaffe/te

Kl. 11.45 - 12.00    Informasjon om fag(lige) foreninger

Kl. 12.00 - 13.00    Allmennmedisinske arbeidsmetoder
                               - tiden som diagnostikum, helhetlig tilnærming, samspillet psyke/soma,
                                hvordan familie, nærmiljø og livsbetingelser virker inn på enkeltindividets helse.        

Kl. 13.00 - 14.00     LUNSJ

Kl. 14.00 - 15.00    Særtrekk ved allmennmedisin som fag og praksis
                                - Utvikling, historikk, særtrekk, samfunnsperspektiv

Kl. 15.00 - 15.15    Pause  

Kl. 15.15 - 16.00    Sykdomspanoramaet i allmennmedisin
                                - Allmennmedisinsk epidemiologi med utgangspunkt i audit fra egen praksis
                                  Audit*) må være utført i forkant

Kl. 16.00 - 16.15    Pause. Kaffe/te

Kl. 16.15 - 16.45    Legekontoret som veiledningssted for studenter og turnusleger


4. september 2019

Lege-pasient forholdet. Konsultasjonen i allmennpraksis
 

Kl. 08.30 - 10.00    Smakebiter fra kjernekompetansen i spesialistutdanningen

Kl. 10.00 - 10.15    Pause. Kaffe/te.

Kl. 10.15 - 11.30    Lege-pasient forholdet.
                                Konsultasjonen som arbeidsverktøy.
                               - Konsultasjonsmodeller (pasientsentrert metode)
                               -
Å finne ut hva pasienten helst vil oppnå ved legebesøket –
                                
kan det være så vanskelig da?
                              - De 5 F
’ene (pasientperspektiv)
                       
Kl. 11.30  -12.30    LUNSJ

Kl. 12.30 - 13.00    Kulturforskjeller. Bruk av tolk
                                Summegrupper; erfaringer med å bruke tolk

Kl. 13.00 - 13.15    Pause. Kaffe/te.

Kl. 13.15 - 14.00    Demonstrasjon av et rollespill i plenum og vise
                                 hvordan gi tilbakemelding i gruppene. Bevisstgjøring av samtaleferdigheter;
                                 aktiv lytting, åpne/lukkede spm, signaler pas/lege

Kl. 14.00 - 15.00    Gruppearbeid

Kl. 15.00 - 15.15    Pause. Kaffe/te.

Kl. 15.15 - 16.15    Gruppearbeid; rollespill med tilbakemelding

Kl. 16.15 - 17.00    Oppsummering og diskusjon rundt konsultasjonens innhold og legens
                                og pasientens rolle.
                                Refleksjon og diskusjon

5. september 2019

Fastlegeordningens rammer. Praksisdrift. Legevaktsarbeid

 

Kl. 08.30 - 09.15    Oppstart i praksis
                                Innledende gruppearbeid basert på kursdeltagernes egne erfaringer/
                                utfordringer ved oppstart som fastlege. 

Kl. 09.15 - 09.30    Pause. Kaffe/te.

Kl. 09.15 - 09.45    Oppsummering av gruppearbeid

Kl. 09.45 - 10.00    Pause. Kaffe/te.

Praksisdrift del 2: Daglig drift av legekontoret

Kl. 10.00 - 11.15    Daglig drift: Organisering av hverdagen, tim

Kl. 11.15 - 12.15    LUNSJ

Kl. 12.15-13.00    «Det gode legekontor» - 

Kl. 13.00-13.30     Spesialistutdanningen i allmennmedisin/ ALIS

Kl. 13.30 - 13.45    Pause. Kaffe/te 

Legevakt

Kl. 13.45  14.30    Legevaktsarbeid;

Kl. 14.30-15.15    Smakebiter med faglige utfordringer fra legevakt . Strategi for å takle vanskelige
                             situasjoner - k
asuistikker

6. september 2019

Samlingsdel Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)
Baserer seg på nettkurs der regelverket rundt refusjon og normaltariffen gjennomgås.

 

Kl. 08.30 - 09.00     Presentasjon av Helfo og kort om deres arbeidsoppgaver
                                 Spørsmål fra nettkurset?
                                 Elektronisk legeoppgjør – vanlige problemstillinger/feil.
                                 «Problembasert» undervisning - diskusjon

Kl. 09.00 - 09.15    Pause. Kaffe/te

Kl. 09.15 - 10.00    Forhåndsgodkjent og individuell refusjon (blå resept) i praktisk bruk.
                                 Bidragsordningen § 5-22.
                                 Kasuistikk-basert undervisning

Kl. 10.00 - 10.15    Pause. Kaffe/te

Kl. 10.15 - 11.15    Tolkning av Normaltariffen;
                                - vanlige problemstillinger/ feil
                               - hvor kan man hente svar på uklarheter med hensyn til tolkning

Kl. 11.15  - 11.30    Pause. Kaffe/te

Kl. 11.30 - 12.15     Frikort ved egenandelstak 2 (fysio, rehab.opphold, terapi ridning/basseng).

Kl. 12.15 - 13.00    Oppsummering og avslutning

Kl. 13.00                 LUNSJ

 

Forberedelse til kurset:

*) Kursdeltagerne skal i forkant av kurset gjøre en audit der de registrerer hvilke diagnoser som er dominerende i egen praksis. Dette er lagt inn som en hjemmeoppgave i grunnkurs A. Knyttes opp til forelesningen om sykdomspanorama. Audit teller med 45 min i kursprogrammet (skjema for audit – se vedlegg).

 

Praktisk informasjon

Kursavgift på 6500,- faktureres en måned før kursstart sammen med dagpakkene (630 pr dag) og  adm. gebyr på 150,-. Merk at kurset må være betalt før kurset for at kursbevis utstedes. Dette kursbeviset er viktig for å få utgifter refundert fra Fond II. 

Påmeldingsfrist 26. august 2019

Avmeldingfrist er 1. august 2019. Ved avmelding etter denne dato refunderes kursavgiften kun ved dokumentert sykdom. Ved avmelding før 1. august tilkommer et administrasjonsgebyr på 500,-.

Det er forhåndsbestilt en del rom på Radisson Blu i Bodø. Her er bookinglenke
PS. Dersom du ankommer 2. september må du endre ankomstdato og så trykke «search again» til venstre i bildet for å aktivere endringen før du går videre