Grunnkurs A

Velkommen til kurs i Bodø i september. Høsten er ofte den vakreste tiden her nord. Om våren uteblir vet vi at høsten kommer. Med sol og vakre farger.

date_range 03.09.2019 - 06.09.2019
location_on Bodø
Meld meg på

Det legges vekt på å gi en innføring i hva som særtegner allmennmedisin som fag og praksis, innsikt i Helfos rolle, takstbruk og refusjonsordninger, i tillegg til innføring i lover, regler og forskrift som regulerer praksisdrift og legevaktsarbeid.

Program

3. september 2019

Faget Allmennmedisin. Identitet som allmennlege

 

Kl. 09.00 - 10.00    Registrering. Kaffe/te
                                Deltager leverer inn bevis for nettkurs

Kl. 10.30 - 11.00    Velkommen og presentasjonsrunde

Kl. 11.00  -11.30    Identitet som allmennlege – tilhørighet til faget
                                -Hvilke erfaringer har man med å være allmennlege; spesielle utfordringer?
                                -Hva særtegner allmennmedisin som fag og praksis?
                           
Kl. 11.30 - 11.45    Pause. Kaffe/te

Kl. 11.45 - 12.00    Informasjon om fag(lige) foreninger

Kl. 12.00 - 13.00    Allmennmedisinske arbeidsmetoder
                               - tiden som diagnostikum, helhetlig tilnærming, samspillet psyke/soma,
                                hvordan familie, nærmiljø og livsbetingelser virker inn på enkeltindividets helse.        

Kl. 13.00 - 14.00     LUNSJ

Kl. 14.00 - 15.00    Særtrekk ved allmennmedisin som fag og praksis
                                - Utvikling, historikk, særtrekk, samfunnsperspektiv

Kl. 15.00 - 15.15    Pause  

Kl. 15.15 - 16.00    Sykdomspanoramaet i allmennmedisin
                                - Allmennmedisinsk epidemiologi med utgangspunkt i audit fra egen praksis
                                  Audit*) må være utført i forkant

Kl. 16.00 - 16.15    Pause. Kaffe/te

Kl. 16.15 - 16.45    Legekontoret som veiledningssted for studenter og turnusleger


4. september 2019

Lege-pasient forholdet. Konsultasjonen i allmennpraksis
 

Kl. 08.30 - 10.00    Smakebiter fra kjernekompetansen i spesialistutdanningen

Kl. 10.00 - 10.15    Pause. Kaffe/te.

Kl. 10.15 - 11.30    Lege-pasient forholdet.
                                Konsultasjonen som arbeidsverktøy.
                               - Konsultasjonsmodeller (pasientsentrert metode)
                               -
Å finne ut hva pasienten helst vil oppnå ved legebesøket –
                                
kan det være så vanskelig da?
                              - De 5 F
’ene (pasientperspektiv)
                       
Kl. 11.30  -12.30    LUNSJ

Kl. 12.30 - 13.00    Kulturforskjeller. Bruk av tolk
                                Summegrupper; erfaringer med å bruke tolk

Kl. 13.00 - 13.15    Pause. Kaffe/te.

Kl. 13.15 - 14.00    Demonstrasjon av et rollespill i plenum og vise
                                 hvordan gi tilbakemelding i gruppene. Bevisstgjøring av samtaleferdigheter;
                                 aktiv lytting, åpne/lukkede spm, signaler pas/lege

Kl. 14.00 - 15.00    Gruppearbeid

Kl. 15.00 - 15.15    Pause. Kaffe/te.

Kl. 15.15 - 16.15    Gruppearbeid; rollespill med tilbakemelding

Kl. 16.15 - 17.00    Oppsummering og diskusjon rundt konsultasjonens innhold og legens
                                og pasientens rolle.
                                Refleksjon og diskusjon

5. september 2019

Fastlegeordningens rammer. Praksisdrift. Legevaktsarbeid

 

Kl. 08.30 - 09.15    Oppstart i praksis
                                Innledende gruppearbeid basert på kursdeltagernes egne erfaringer/
                                utfordringer ved oppstart som fastlege. 

Kl. 09.15 - 09.30    Pause. Kaffe/te.

Kl. 09.15 - 09.45    Oppsummering av gruppearbeid

Kl. 09.45 - 10.00    Pause. Kaffe/te.

Praksisdrift del 2: Daglig drift av legekontoret

Kl. 10.00 - 11.15    Daglig drift: Organisering av hverdagen, tim

Kl. 11.15 - 12.15    LUNSJ

Kl. 12.15-13.00    «Det gode legekontor» - 

Kl. 13.00-13.30     Spesialistutdanningen i allmennmedisin/ ALIS

Kl. 13.30 - 13.45    Pause. Kaffe/te 

Legevakt

Kl. 13.45  14.30    Legevaktsarbeid;

Kl. 14.30-15.15    Smakebiter med faglige utfordringer fra legevakt . Strategi for å takle vanskelige
                             situasjoner - k
asuistikker

6. september 2019

Samlingsdel Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)
Baserer seg på nettkurs der regelverket rundt refusjon og normaltariffen gjennomgås.

 

Kl. 08.30 - 09.00     Presentasjon av Helfo og kort om deres arbeidsoppgaver
                                 Spørsmål fra nettkurset?
                                 Elektronisk legeoppgjør – vanlige problemstillinger/feil.
                                 «Problembasert» undervisning - diskusjon

Kl. 09.00 - 09.15    Pause. Kaffe/te

Kl. 09.15 - 10.00    Forhåndsgodkjent og individuell refusjon (blå resept) i praktisk bruk.
                                 Bidragsordningen § 5-22.
                                 Kasuistikk-basert undervisning

Kl. 10.00 - 10.15    Pause. Kaffe/te

Kl. 10.15 - 11.15    Tolkning av Normaltariffen;
                                - vanlige problemstillinger/ feil
                               - hvor kan man hente svar på uklarheter med hensyn til tolkning

Kl. 11.15  - 11.30    Pause. Kaffe/te

Kl. 11.30 - 12.15     Frikort ved egenandelstak 2 (fysio, rehab.opphold, terapi ridning/basseng).

Kl. 12.15 - 13.00    Oppsummering og avslutning

Kl. 13.00                 LUNSJ

 

Forberedelse til kurset:

*) Kursdeltagerne skal i forkant av kurset gjøre en audit der de registrerer hvilke diagnoser som er dominerende i egen praksis. Dette er lagt inn som en hjemmeoppgave i grunnkurs A. Knyttes opp til forelesningen om sykdomspanorama. Audit teller med 45 min i kursprogrammet (skjema for audit – se vedlegg).

 

Praktisk informasjon

Kursavgift på 6500,- faktureres en måned før kursstart sammen med dagpakkene (630pr dag) og  adm. gebyr på 150,-.

Påmeldingsfrist 26. august 2019.

Avmeldingfrist er 1. august 2019. Ved avmelding etter denne dato refunderes kursavgiften kun ved dokumentert sykdom. Ved avmelding før 1. august tilkommer et administrasjonsgebyr på 500,-.

Det er forhåndsbestilt en del rom på Radisson Blu i Bodø. Bookinglenke kommer.