Grunnkurs A

Velkommen til kurs i Bodø i september. Høsten er ofte den vakreste tiden her nord. Om våren uteblir vet vi at høsten kommer. Med sol og vakre farger. Og RIB-tur til Saltstraumen.

date_range 03.09.2019 - 06.09.2019
location_on Bodø
Meld meg på

Kurset legger vekt på å gi en innføring i hva som særtegner allmennmedisin som fag og praksis, innsikt i Helfos rolle, takstbruk og refusjonsordninger, i tillegg til innføring i lover, regler og forskrift som regulerer praksisdrift og legevaktsarbeid.

Vi legger også opp til at deltakerne skal ha det sosialt under kurset og vet at god mat er viktig for trivselen. Derfor har vi lagt opp til middager på gode og hyggelige restauranter i Bodø. Stella Polaris kommer innom ved kursstart og orienterer om RIB-tur til Saltstraumen, som alltid er et høydepunkt. 

Merk at vi avslutter til lunst klokka 13.30 på kursets siste dag. Det går fly 14.55 til Oslo.

Som obligatorisk forberedelse til grunnkurs A skal alle deltakerne gjøre en audit med registrering av hvilke diagnoser som forekommer over tre arbeidsdager i egen praksis. Registreringen teller med 45 min i kurs-programmet. Skjemaet vil bli gjennomgått i grupper på første kursdag

Auditskjemaet ligger tilgjengelig inne på grunnkurset på Legeforeningens nettkursportal. 

Legeforeningens ALIS-utvalg har laget "Oppstartshåndboka til allmenpraksis" med gode og konkrete råd til ferske allmennleger.

Program

3. september 2019                

Kl. 09.00 - 10.30    Registrering. Kaffe/te                            

Kl. 10.30 - 11.00    Velkommen og presentasjonsrunde. Gjennomgang av målsetning for kurset.
                                Kursleder Kjell Arne Helgebostad 

Kl. 11.00  -11.45    ALIS som begrep og ordning. Hva har ALIS krav på av veiledning?
                                Veiledning av turnusleger og studenter
                                Svein Steinert, prosjektleder ALIS Nors
                                                  
Kl. 11.45 - 12.00    Pause.

Kl. 12.00 - 12.45    Allmennmedisinske arbeidsmetoder
                                Torfinn Endresen, fastlege Bodø

Kl. 12.45 - 13.45    LUNSJ

Kl. 13.45 - 14.30    Sykdomspanoramaet i allmennmedisin
                                Kjell-Arne Helgebostad, kommuneoverlege Røst

Kl. 14.30 - 14.45     Pause. Kaffe/te

Kl. 14.45 - 16.45    Allmennmedisin i Helsebiblioteket - nettnavigasjonsråd
                                Alexander Wahl, redaktør, Helsebiblioteket

19.00                      Middag på Ohma


4. september 2019

kl. 08.30 - 09.30     Spesialiseringsforløpet
                                 Hans Høvik, spesialistkomiteen

Kl. 09.30 - 09.45     Pause

kl. 09.45 - 10.45     Særtrekk ved allmennmedisin som fag og praksis
                                  Hans Høvik

kl. 10.45 - 11.00     Pause

Kl. 11.00 - 12.00     Kommunikasjon med pasienter og pårørende, vårt viktigste
                                 diagnostiske og terapeutiske verktøy

                                 Eirik Hugaas Ofstad, Phd og overlege Nordlandssykehuset                                           

Kl. 12.00  -13.00     LUNSJ

Kl. 13.00 - 16.15     Klinisk relevante beslutninger, hva er de, hvordan fattes de
                                 og hvem skal bestemme? 
                                 
Eirik Hugaas Ofstad

Kl. 16.15 - 16.30     Pause

Kl.16.30 - 17.45      Pasientinvolvering i beslutninger om behandling -
                                 er det mulig og i så fall hvordan?

                                 Eirik Hugaas Ofstad

19.00                      Tapas på Larsen Mat og Vinbar


5. september 2019

Kl. 08.30 - 09.15     Det gode legekontoret
                                 Sidsel Mordt Andreassen, Norsk forening for allmennmedisin

kl. 09.15 - 09.30     Pause

Kl. 09.30 - 10.15     Informasjon om vår fag(lige) forening
                                 Sidsel Mordt Andreassen, NFAS

Kl. 10.15 - 10.30     Pause

Kl. 10.30 - 11.00     Presentasjon av Helfo 
                                 Torill Nydal, Helfo

Kl. 11.00 - 11.30    Forhåndsgodkjent og individuell refusjon (blå resept) i praktisk bruk.
                                 Bidragsordningen § 5-22

                                 Torill Nydal

Kl. 11.30 - 12.30    Pause

Kl. 12.30 - 13.30    Tolkning av Normaltariffen 
                                 Torill Nydal                            

Kl. 13.30  - 13.45    Pause

Kl. 13.45 - 14.15     Frikort ved egenandelstak
                                 Torill Nydal

Kl. 14.15 - 14.30    Pause. 

Kl. 14.30 - 15.30    Bruk av tolk
                                 Trygve Kongshavn

kl. 16.00 - 18.00     RIB-tur til Saltstraumen - egen påmelding

19.00                       Festmiddag på Hundholmen


6. september 2019

Kl. 08.00 - 09.15    Oppstart i praksis
                                 Innledende gruppearbeid basert på kursdewltakernes egen
                                 erfaring ved oppstart som fastlege.
                                 Helge Strømskog, Legeregnskap

Kl. 09.15 - 09.30     Pause

Kl. 09.30 - 12.30    Daglig drift på legekontoret
                                Helge Strømskog

Kl. 13.30 - 12.45   Pause

Kl. 12.45 - 13.30   Legevaktsarbeid
                                Einar Stødle, kommunelege Steigen

Kl. 13.30                Avslutning og lunsj


 

 

 

Praktisk informasjon

 Kursavgift på 6500,- faktureres en måned før kursstart sammen med dagpakkene (630 pr dag) og  adm. gebyr på 150,-. Merk at kurset må være betalt før kurset for at kursbevis utstedes. Dette kursbeviset er viktig for å få utgifter refundert fra Fond II. 

Påmeldingsfrist 26. august 2019

Avmeldingfrist er 1. august 2019. Ved avmelding etter denne dato refunderes kursavgiften kun ved dokumentert sykdom. Ved avmelding før 1. august tilkommer et administrasjonsgebyr på 500,-.

Det er forhåndsbestilt en del rom på Radisson Blu i Bodø. Her er bookinglenke
PS. Dersom du ankommer 2. september må du endre ankomstdato og så trykke «search again» til venstre i bildet for å aktivere endringen før du går videre.

Overnatting fra dagen før dekkes av Fond II når det er nødvendig for å rekke kursstart. Du kan i etterkant søke refusjon fra Fond II for kursavgift, reise, overnatting og diett.
Husk å ta vare på faktura og originalbilag.

Reise til og fra bestilles selv, enten på nettet eller via Legeforeningens reisebyrå BCD Travel, tlf. 22 47 88 50. E-post: travel@bcdtravel.no. Legeforeningen har bl.a. avtale med Norwegian.