Grunnkurs D

I slutten av mai er det lyst hele døgnet i Bodø og alt ligger til rette for gode dager på grunnkurs D. Kurset er nyrevidert av dyktige allmennleger som har lang erfaring med forskning og kunnskapshåndtering i allmennpraksis.

date_range 20.05.2019 - 23.05.2019
location_on Bodø
Meld meg på

Nordland Legeforening har alltid hatt fokus på at kurs også skal by på mye sosialt. På grunnkurs D i mai tilbyr vi middager på tre av byens beste restauranter. Det blir også bynær topptur til Keiservarden en av ettermiddagene. I slutten av mai er det lyst hele døgnet i Bodø og det gir mange muligeter til å rusle rundt eller ta seg en joggetur omgitt av vakre fjell og nært havet. 

Program

En viktig del av grunnkurs D er et langsgående gruppearbeid over 5 prosjektmøter. Gruppene vil motta veiledning underveis. Før kurset skal alle deltakerne forsøke å identifisere et ubesvart spørsmål fra allmennmedisinsk praksis og som man ønsker at gruppa skal arbeide videre med under kurset.

Forestill deg at du har fått et allmennpraktikerstipend på 6 måneder (som kan tas ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) - og at du nå kan ta fatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis. Noter problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver problemet du ønsker å utforske nærmere. Bring forslaget med deg til gruppearbeidet første kursdagen.

Etter at hver deltaker i gruppa har lagt fram sine tanker om mulige prosjekt, skal gruppa enes om ett felles prosjekt. I løpet av kursuka skal dette utvikles (så langt råd er) til en plan for et allmennmedisinsk forskningsprosjekt:
- omforme spørsmålet til en forskbar problemstilling
- utvikle dette videre til en prosjektplan for et mindre forskningsprosjekt

 

PROGRAM

 

Mandag 20.05.2019:

Å forske i allmennmedisin

Kl. 09.00 - 10.30         Registrering

Kl. 10.30 - 11.00         Velkommen til samling på grunnkurs D
                                      Presentasjonsrunde

Kl. 11.00 - 11.45         Allmennmedisin som forskningsbasert fag

Kl. 11.45                      Inndeling i grupper og beinstrekk

Kl. 12.00 - 12.30         Prosjektmøte 1: «Forskning er det noe for meg?»
                                      Kvalitetsutvikling i egen praksis
                                      Gruppearbeid/dugnad

Kl. 12.30 - 13.00         Kvalitetsverktøy i egen praksis

Kl. 13.00 - 14.00         Lunsj

Kl. 14.00 - 14.45         Fra ide til prosjekt 1: ”Planlegging er halve jobben”. Protokoll.                               
Kl 14.45 - 15.00          Pause med fingermat

Kl. 15.00 - 15.45         Fra ide til prosjekt. Ulike forskningsdesign                 

Kl. 15.45 - 16.00         Pause

Kl. 16.00 - 17.45         Prosjektmøte 2: «Hvilket prosjektmøte skal vi satse på i gruppa?»
                                     Gruppearbeid/dugnad

Kl. 19.00                      Middag

 

Tirsdag 21. mai 2019:

Forskningsdesign - metoder, kvalitetssikring og analyse av egen praksis
 

Kl. 08.30 - 09.30         Kvalitetsarbeid. Samstemning av medisinliste. Hvordan rydde
                                      I lange medisinlister og unngå farlige interaksjoner?


Kl. 09.30 - 10.45         Pause

Kl. 10.45 - 11.30         Må allmennmedisinen være evidensbasert?
                                     Vurdering av vitenskapelig kvalitet – hva er gyldig medisinsk kunnskap?
                                     Hvordan blir guidelines til?
                          
Kl. 11.30 - 12.30         Lunsj

Kl. 12.30 - 13.15         Fra ide til prosjekt – kvantitative forskningsmetoder/studier                               

Kl. 13.15 - 13.30         Pause

Kl. 13.30 - 14.15         Prosjektmøte 3: Fra ide til forskningsprotokoll
   
                                  Gruppearbeid/dugnad

Kl. 14.15 - 14.30         Pause

Kl. 14.30 - 15.15         Fra ide til prosjekt 4: Kvalitative forskningsmetoder/studier

Kl. 15.15 - 15.30         Pause med fingermat

Kl. 15.30 - 16.30         Kvalitetsverktøy i egen praksis

19.00                           Middag

 

Onsdag 22. mai 2019

Fra vitenskap til praksis. Kritisk lesing av vitenskapelige artikler og reklamer
 

Kl. 08.30 - 09.30          Myk innføring i statistiske metoder
                                       Vinjar Fønnebø, professor, UiT

Kl. 09.30 - 09.45          Pause

Kl. 09.45 - 10.30          Hvordan lærer jeg? Kilder/vaner
                                       Gruppearbeid

Kl. 10.30 - 10.45          Pause

Kl. 10.45 - 11.30          Vurdering av studiers validitet. Litteratursøk. Gode
                                      Internettkilder. Vaner/rutiner for faglig oppdatert.

                                      Hvilke informasjonskilder bruker kursdeltakerne?
                                          
Kl. 11.30 - 12.30          Lunsj

Kl. 12.30 - 13.15          Kritisk lesning av artikler                                         

Kl. 13.15 - 13.30          Pause

Kl. 13.30 - 14.45          Artikkeldeseksjon
                                       Lese og analysere artikkel i plenum                                  

Kl. 14.45 - 15.00          Pause med fingermat

Kl. 15.00 - 16.45          «Mitt prosjekt» - prosjekter som illustrerer ulike metoder 
                                       for forskning i allmennpraksis

                                           
Kl. 16.45 - 17.00          Pause

Kl. 17.00 - 17.45          Kritisk gjennomgang av reklamer og annen produktinformasjon.
                                      Hvor kan vi ellers finne relevant produktinformasjon?


Kl. 19.00                       Middag


Torsdag 23. mai 2019

Fra praksis til forskning. Å få til et prosjekt, rapportering fra prosjektmøtene.
 

Kl. 08.30 - 09.30          Prosjektmøte 4: Ferdigstille prosjektbeskrivelse
                                        Gruppearbeid

Kl. 09.30 - 09.45          Pause

Kl. 09.45 - 10.45          Fra ide til prosjekt 5: Om å få hjelp og veiledning under utvikling
                                      av et prosjekt. Finansiering; AFU/allmennpraktikerstipeng, AMFF
                                      De allmennmedisinske universitetsmiljøene/AFF-ene


Kl. 10.45 - 11.00          Pause og utsjekk

Kl. 11.00 - 11.30          Prosjektmøte 5: Minikongress – hver gruppe presenterer sitt prosjektarbeid
                                      – to grupper 15 min. hver

Kl. 11.30 - 12.30          Lunsj

Kl. 12.30 - 13.45          Prosjektmøte 5 fortsetter – resterende grupper 15 min. hver

Kl. 13.45                      Kursevaluering av avslutning

Praktisk informasjon

Kursavgiften er på 6500,-. Den faktureres sammen med dagpakkene, et adm. gebyr på 150,- og bestilte middager en måned før kursstart. 

Kurset starter 10.30 og det er mulig å reise til Bodø med morgenflyet 20. mai. Ekstra overnatting fra dagen før dekkes av Fond II når det er nødvendig. Kurset avslutter rundt 14.15 på siste dag.

Vi bruker Radisson Blu som fast kurshotell på alle grunnkursene våre. Her er bookinglenke.

PS. Dersom du ankommer 19. mai må du endre ankomstdato og så trykke «search again» til venstre i bildet for å aktivere endringen før du går videre

Avmeldingfrist er 14.april Ved avmelding etter denne dato refunderes kursavgiften kun ved dokumentert sykdom. Ved avmelding før 14.4 tilkommer et administrasjonsgebyr på 500,-.