Grunnkurs D

I slutten av mai er det lyst hele døgnet i Bodø og alt ligger til rette for gode dager på grunnkurs D. Kurset er nyrevidert av dyktige allmennleger som har lang erfaring med forskning og kunnskapshåndtering i allmennpraksis.

date_range 20.05.2019 - 23.05.2019
location_on Bodø
Meld meg på

Nordland Legeforening har alltid hatt fokus på at kurs også skal by på mye sosialt. På grunnkurs D i mai tilbyr vi middager på tre av byens beste restauranter. Det blir også bynær topptur til Keiservarden en av ettermiddagene. I slutten av mai er det lyst hele døgnet i Bodø og det gir mange muligeter til å rusle rundt eller ta seg en joggetur omgitt av vakre fjell og nært havet. 

Program

En viktig del av grunnkurs D er et langsgående gruppearbeid over 5 prosjektmøter. Gruppene skal jobbe mest mulig selvstendig, men veileder vil være tilgjengelig underveis. Før kurset skal alle deltakerne forsøke å identifisere et ubesvart spørsmål fra allmennmedisinsk praksis og som man ønsker at gruppa skal arbeide videre med under kurset.

Forestill deg at du har fått et allmennpraktikerstipend på 6 måneder (som kan tas ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) - og at du nå kan ta fatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis. Noter problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver problemet du ønsker å utforske nærmere. Bring forslaget med deg til gruppearbeidet første kursdagen.
 

Etter at hver deltaker i gruppa har lagt fram sine tanker om mulige prosjekt, skal gruppa enes om ett felles prosjekt. I løpet av kursuka skal dette utvikles (så langt råd er) til en plan for et allmennmedisinsk forskningsprosjekt:
- omforme spørsmålet til en forskbar problemstilling
- utvikle et utkast til prosjektbeskrivelse for et mindre forskningsprosjekt

 

PROGRAM

 

Mandag 20.05.2019

Å forske i allmennmedisin

Kursleder: Ole Kristian Losvik

Kl. 09.00 - 10.30          Registrering

Kl. 10.30 - 11.00          Velkommen til samling på grunnkurs D
                                      Presentasjonsrunde

Kl. 11.00 - 11.45          Allmennmedisin som forskningsbasert fag
                                      Hasse Melbye, professor/forskningsleder, AFI, UiT   

Kl. 11.45 - 12.00         Inndeling i grupper og beinstrekk

Kl. 12.00 - 12.30         Prosjektmøte 1: «Forskning, er det noe for meg?»
                                     Kvalitetsutvikling i egen praksis
                                     Gruppearbeid/dugnad

Kl. 12.30 - 13.00         Fem tips for å holde seg oppdatert
                                     Ole Kristian Losvik, lege og journalist

Kl. 13.00 - 14.00         Lunsj

Kl. 14.00 - 14.45         Fra ide til prosjekt 1: ”Planlegging er halve jobben”. Protokoll
                                     Hasse Melbye, professor/forskningsleder, AFI, UiT
                                 
Kl 14.45 - 15.00          Pause

Kl. 15.00 - 15.45         Fra ide til prosjekt. Ulike forskningsdesign
                                     
Hasse Melbye, professor/forskningsleder, AFI, UiT                                   

Kl. 15.45 - 16.00         Pause

Kl. 16.00 - 17.45        Prosjektmøte 2: «Hvilket prosjektmøte skal vi satse på i gruppa?»
                                    Gruppearbeid/dugnad

Kl. 19.00                     Middag på Ohma

 

Tirsdag 21. mai 2019

Forskningsdesign - metoder, kvalitetssikring og analyse av egen praksis

Kursleder: Ole Kristian Losvik

 

Kl. 08.30 - 09.30          Kvalitetsarbeid. Samstemning av medisinliste. Hvordan rydde 
                                      i lange medisinlister og unngå farlige interaksjoner?

                                      Ketil Espnes, spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi

Kl. 09.30 - 09.45          Pause

Kl. 09.45 - 10.30          Må allmennmedisinen være evidensbasert?
                                      Vurdering av vitenskapelig kvalitet – hva er gyldig medisinsk kunnskap?
                                      Hvordan blir guidelines til?
                                      Ketil Espnes, spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi

Kl. 10.45 - 11.30          Fra ide til prosjekt – kvantitative forskningsmetoder/studier
                                      Birgit Abelsen, forskningsleder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Kl. 11.30 - 12.30          Lunsj

Kl. 12.30 - 13.15          Fra ide til prosjekt 4: Kvalitative forskningsmetoder/studier
                                      Birgit Abelsen, forskningsleder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Kl. 13.15 - 13.30          Pause

Kl. 13.30 - 14.15          Prosjektmøte 3: Fra ide til forskningsprotokoll
   
                                   Gruppearbeid/dugnad                      

Kl. 14.15 - 14.30          Pause 

Kl. 14.30 - 15.30          Kvalitetsverktøy i egen praksis
                                     
 Kjell Gunnar Skodvin, kommuneoverlege og fastlege Saltdal

Kl.  18.00 - 20.00           Ribtur til Saltstraumen   
                        
20.30                           Middag på Hundholmen

 

Onsdag 22. mai 2019

Fra vitenskap til praksis. Kritisk lesing av vitenskapelige artikler og reklamer

Kursleder: Anette Fosse

 

Kl. 08.30 - 09.30        Myk innføring i statistiske metoder
                                    Tormod Rogne, postdoktor, NTNU

Kl. 09.30 - 09.45        Pause

Kl. 09.45 - 10.30        Hvordan lærer jeg? Kilder/vaner
                                    Gruppearbeid

Kl. 10.30 - 10.45        Pause

Kl. 10.45 - 11.30        Vurdering av studiers validitet. Litteratursøk. Gode
                                    internettkilder. Vaner/rutiner for faglig oppdatert.

                                    Hvilke informasjonskilder bruker kursdeltakerne?
                                    Tormod Rogne

Kl. 11.30 - 12.30        Lunsj

Kl. 12.30 - 13.15        Kritisk lesning av artikler
                                    Tormod Rogne

Kl. 13.15 - 13.30        Pause

Kl. 13.30 - 14.45        Artikkeldisseksjon
                                    Lese og analysere artikkel i plenum
                                    Tormod Rogne

Kl. 14.45 - 15.00        Pause 

Kl. 15.00 - 16.45        «Mitt prosjekt» - prosjekter som illustrerer ulike metoder
                                    for forskning i allmennpraksis

                                    Frank Hilpüsch
                                    Anette Fosse                             

Kl. 16.45 - 17.00        Pause

Kl. 17.00 - 17.45        Kritisk gjennomgang av reklamer og annen produktinformasjon.
                                     Hvor kan vi ellers finne relevant produktinformasjon?

                                     Tormod Rogne/Anette Fosse

Kl. 19.00                     Middag på Bjørk

 

Torsdag 23. mai 2019

Fra praksis til forskning. Å få til et prosjekt, rapportering fra prosjektmøtene.

Kursleder: Barbara Baumgarten-Austrheim

 

Kl. 08.30 - 10.15        Prosjektmøte 4: Ferdigstille prosjektbeskrivelse
                                    Gruppearbeid

Kl. 10.15 - 10.30        Pause og utsjekk

Kl. 10.30 - 11.30        Fra ide til prosjekt 5: Om å få hjelp og veiledning under utvikling
                                    av et prosjekt. Finansiering; AFU/allmennpraktikerstipeng, AMFF
                                    De allmennmedisinske universitetsmiljøene/AFE-ene

                                    May-Lill Johansen, førsteamanuensis, UiT

Kl. 11.30 - 12.15       Lunsj

Kl. 12.15 - 14.00        Prosjektmøte 5: Minikongress – hver gruppe presenterer sitt
                                   prosjektarbeid – to grupper 15 min. hver
                                   May- Lill Johansen
                                   Barbara Baumgarten-Austrheim

Kl. 14.00                     Kursevaluering av avslutning

Praktisk informasjon

Kursavgiften er på 6500,-. Den faktureres sammen med dagpakkene, et adm. gebyr på 150,- og bestilte middager en måned før kursstart. 

Kurset starter 10.30 og det er mulig å reise til Bodø med morgenflyet 20. mai som lander 10.00. Flyplassen ligger i sentrum og det tar få minutter med drosje til hotellet. Tar også rundt 10 minutter å gå. Ekstra overnatting fra dagen før dekkes av Fond II når det er nødvendig. Kurset avslutter rundt 14.15 på siste dag.

Vi bruker Radisson Blu som fast kurshotell på alle grunnkursene våre. Her er bookinglenke.

PS. Dersom du ankommer 19. mai må du endre ankomstdato og så trykke «search again» til venstre i bildet for å aktivere endringen før du går videre

Avmeldingfrist er 14.april Ved avmelding etter denne dato refunderes kursavgiften kun ved dokumentert sykdom. Ved avmelding før 14.4 tilkommer et administrasjonsgebyr på 500,-.