Samfunnsmedisinsk kurs G - påmelding

FULLT. SEND EPOST TIL TOVE@NORDLAND-LEGEFORENING.NO OM Å SETTES PÅ VENTELISTE. Kurset har fokus på kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling. Vi ser på helsearbeid i et flerkulturelt samfunn, risikoformidling og det samfunnsmedisinske rollespill. Praktisk medietrening.

Se program og mer informasjon