Nyfødtmedisinske prosedyrer

To ledige plasser. Kurset organiseres med 3 stasjoner med spedgris som er anestesert. Først gjennomgang av aktuell prosedyre, deretter ferdighetstrening med repetisjon for alle deltagere. Kurs i nyfødtmedisinske prosedyrer har kun 12 plasser tilgjengelig.

date_range 04.11.2019 - 05.11.2019
location_on Bodø
Meld meg på

Program

Alle stasjonene gjennomfører samme program begge dagene, på dag 2 med fokus på mengdetrening til mestring i alle prosedyrer.

Momentliste:

1.      Premedisinering før prosedyre (nasal midazolam)

2.      Tilkobling monitorering (Ekg,SaO2, temp)

3.      Innleggelse av venflon til kontinuerlig sedering

4.      Maskeventilering med Lærdalsbag (observasjon og monitorering av kvalitet på ventilasjon)

5.      Oral intubasjon (observere og monitorere riktig tubeplassering)

6.      Kanyleinnlegging:

a.      UL-veiledet innleggelse av venflon og arteriekateter.

b.      Praktisk trening på innleggelse og fiksering av venfloner og arteriekanyler

c.       Invasiv BT-måling

7.      Intraossøs nål.

8.      Innleggelse av Swan Gans–introducer, CVK og long-line kateter.

9.      Innleggelse av blærekateter

10.    Innleggelse av thoraxdren

11.    Spinalpunksjon

12.    Evt tracheotomi

 

Programmet kan måtte korrigeres avhengig av antall påmeldte, og andre behov som dukker opp underveis.

Praktisk informasjon

Lunsj kjøpes på universitetets kantine.

Det er øremerkede plasser til barneavdelingen på Nordlandssykehuset.

hotel Nord universitet og barneavdelingen Nordlandssykehuset
speaker_notes Program hotel Praktisk

Meld meg på