Akuttmedisinkurs for legevaktspersonell i Bodø - påmelding

Kurset er arrangert etter rammeplan utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin og godkjent av Helsedirektoratet. Også godkjent som det obligatoriske klinisk emnekurset i spesialiteten allmennmedisin.

Se program og mer informasjon


Tilpass bestillingen

Kursavgift

5000,00 kr
Dagpakker

1320,00 kr