Veilederkurs 28.8 i Bodø

I samarbeid med ALIS-Nord arrangerer Nordland Legeforening veilederkurs og fagettermiddag for leger i kommunehelsetjenesten onsdag 28. august på Radisson Blu i Bodø. Åpent for deltakere fra hele Nord-Norge. Begrenset antall plasser

date_range 28.08.2019 - 28.08.2019
location_on Bodø
Meld meg på

Kursledere er Peter Prydz, veilederkoordinator/gruppeveileder i allmennmedisin, og Marianne Franing, gruppeveileder i allmennmedisin. Det arrangeres også et miniseminar om samhandling på ettermiddagen 28.8. Allmennlegeforeningen og Helse Nord vil delta her. Veilederkurset og miniseminaret søkes godkjent med 8 timer som valgfritt kurs i allmennmedisin.

I prosjekt ALIS Nord heter det: "Både for fastlønnede utdanningsstillinger og utdanningshjemler i privat næringsdrift, gjelder det at legen skal ha tilgang til regelmessig veiledning og daglig supervisjon. Legen skal tilbys 2 time veiledning fra en mer erfaren lege hver uke det første året. Eventuell endring på tid avsatt til dette gjøres etter behov. Veileder skal fortrinnsvis være ansatt på samme legekontor som ALIS. Fra ALIS-VEST-prosjektet vet vi at muligheten for å spørre en kollega om råd i det daglige, dvs. supervisjon, er viktigere enn planlagt veiledning. Flere mener at denne funksjonen bør formaliseres både med hensyn til ALIS og til legene som yter denne daglige hjelpen. Det ligger foreløpig utenfor prosjektet å beskrive dette i detalj. Obligatorisk deltagelse i veiledningsgruppe i 2 år kommer i tillegg. En ALIS er i denne sammenhengen en lege som har gjennomført LIS1, og som kommuner kan inngå en fastlegeavtale med."

Program

09.00 – 10.00  Registrering

10.00 – 10.15  Velkommen og informasjon

10.15 – 12.00  Hva er veiledning og hva er supervisjon
                         Peter Prydz og Marianne Franing

12.00 – 12.45  Lunsj

12.45 – 13.30  Viktige momenter med ny spesialistutdanning
                          Peter Prydz og Marianne Franing

13.15 – 14.45  Trening i veiledning

14.45 – 15.00  Pause

15.00 – 16.00  Trening i tilbakemeldinger

16.00 – 16.15  Pause

16.15 – 16.45  Trening i vurdering

16.45 – 17.00  Pause

17.00 – 19.00  Samhandling - til beste for pasientene
                          Sidsel Andreassen, Allmennlegeforeningen
                          Finn Henry Hansen, Helse Nord

 

Praktisk informasjon

Vi har forhåndsbooket noen rom på Radisson Blu til  en avtalepris på 1205 for enkeltrom med frokost. Obligatoriske dagpakker på 660 faktureres sammen med kuravgift på 2750,-. Her er Bookinglenke.(Dersom de ønsker å endre antall personer eller ankomstdato må de gjøre endringen for så å trykke «search again» til venstre i bildet for å aktivere endringen før de går videre.)

For dere som også ønsker være med på tillitsvalgtkurset dagen etter blir det middag på Ohma 28.8 kl. 20.00. Pris 550,-. Selvsagt også mulig for dere som kun deltar på veilederkurset å bli med her. Program for tillitsvalgtkurset kommer snart.To jurister fra JA-avdelingen skreddersyr et program som skal passe for små og mellomstore kommuner, og for leger som er fastlønnet eller i næringsdrift. Her kan du melde deg på tillitsvalgtkurset

Det blir også årsmøte i Nordland Legeforening samme sted 29.8 kl. 17.30. Festmiddag med president Marit Hermansen på Bårin kl 20. Påmelding til festmiddagen her.