Dagskurs i lungesykdommer og nettkurs KOLS

Nordland Legeforening arrangerer klinisk emnekurs i lungesykdommer 23. april i Bodø. Kurset består av en nettdel om KOLS på 6 timer og 9 timer dagskurs om lungesykdommer. Både nettkurs og dagskurs må tas for å sikre seg kliniske emnekurspoeng og de læringsmålene som hører til.

date_range 4/23/2020 - 4/23/2020
location_on Bodø
Meld meg på

Kurset arrangeres på Raddison Blu hotell i Bodø. I og med at det starter klokka 8.30 må tilreisende komme kvelden i forveien. Nordland Legeforening har god avtalepris med Radisson Blu. Du bestiller hotellrom via oss. Husk at hotellene i Bodø ofte er fulle og det lønner seg å være tidlig ute. Det er mulig å kun ta dagskurset eller bare nettkurset. Du får da valgfrie poeng.

Kurset er søkt godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer og for de læringsmålene som hører til.

Bruker og lenke til nettkurs KOLS  sendes deltakerne innen midten av mars 2020.

Program

Forslag til program:

08.30 - 10.00   Generelt KOLS, hva, hvordan og hvorfor? 
                        Espen Carlsen, overlege Nordlandssykehuset

10.30 - 11.30   Behandlingsalternativer og hvem skal henvises/rehenvises 
                        Terje Tollåli, overlege Nordlandssykehuset

11.30 - 12.30   Lunsj

12.30 - 13.30   Bruk av LTOT - hvem og hvem ikke? 
                        Respirasjonsenheten - sykepleier June Flæsen

13.30 - 13.45   Pause

13.45 - 14.45   Lungefysioterapi - hva slag tiltak kan pasienten gjøre selv? Hvordan kan vi hjelpe? 
                       Telemedisin. 
                        Kommunal fysioterapeut Heidi Mæland

14.45 - 15.00   Pause

15.00 - 16.00   KOLS-koordinator - Profylakse, ernæring, trening 
                        Linda Djupos

16.00 - 16.15   Pause

16.15 - 17.15   Allmennmedisinske perspektiver - kasuistikker
                        Fastlege og overlege

 

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER.

Praktisk informasjon

Kursavgift og dagpakker faktureres rundt en måned før kursstart. Om du har meldt deg på nettkurset blir dette også fakturert samtidig. 

Samme gjelder rombestilling på Radisson Blu. 


Avmeldingsfrist 20. mars 2020. Ved avbestilling etter dette vil kursavgift for dagskurs kun refunderes ved dokumentert sykdom.