Dagskurs i lungesykdommer og nettkurs KOLS - webinar

Nordland Legeforening arrangerer dagskurs klinisk emnekurs i lungesykdommer 26. september som webinar. Kurset består av nettkurs KOLS og dagskurs om lungesykdommer.

date_range 26.09.2020 - 26.09.2020
location_on Bodø
Meld meg på

Både nettkurs og dagskurs må tas for å sikre seg kliniske emnekurspoeng og de læringsmålene som hører til.  

Kurset søkes godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer og for de læringsmålene som hører til som ALM 072, 073, 074 og 075.

Bruker og lenke til nettkurs KOLS  sendes deltakerne etter sommeren.

Program

Foreløpig program:

08.30 - 10.00   Generelt KOLS, hva, hvordan og hvorfor? 
                        Terje Tollåli, overlege Nordlandssykehuset

10.30 - 11.30   Behandlingsalternativer og hvem skal henvises/rehenvises 
                        Terje Tollåli, overlege Nordlandssykehuset

11.30 - 12.30   Lunsj

12.30 - 13.30   Bruk av LTOT - hvem og hvem ikke? 
                        Respirasjonsenheten - sykepleier June Flæsen

13.30 - 13.45   Pause

13.45 - 14.45   Lungefysioterapi - hva slag tiltak kan pasienten gjøre selv? Hvordan kan vi hjelpe? 
                       Telemedisin. 
                        Kommunal fysioterapeut Heidi Mæland

14.45 - 15.00   Pause

15.00 - 16.00   KOLS-koordinator - Profylakse, ernæring, trening 
                        Birgitte Cetin

16.00 - 16.15   Pause

16.15 - 17.15   Allmennmedisinske perspektiver - kasuistikker
                        Fastlege og overlege

 

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER.

Praktisk informasjon

Kursavgift faktureres rundt en måned før kursstart. Om du har meldt deg på nettkurset blir dette også fakturert samtidig. 

Påmeldingsfrist 26. august 2020. Avmeldingsfrist 26. august 2020. Ved avbestilling etter dette vil kursavgift for dagskurs kun refunderes ved dokumentert sykdom.