AVLYST! Tillitsvalgtmøte og medlemsmøte i Mosjøen 16. april 2020 - påmelding

MØTET ER AVLYST. Styret i Nordland legeforening inviterer tillitsvalgte på Helgelandssykehuset og medlemmer på Helgeland til møte 16. april i Mosjøen. Kristin Utne, leder i Ylf og Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen deltar.

Se program og mer informasjon

Avlyst :(

Ta kontakt med oss på epost for mer informasjon.